Руби и Йо-Йо — Пульт от телевизора

https://www.youtube.com/watch?v=madbgDEtcFU

Руби и Йо-Йо — Пульт от телевизора